Науката откри зошто на некои луѓе им е тешко да се одвикнат од пушењето

Ако ви е тешко да прекинете со навиката и да ја угаснете последната цигара, можеби сте едноставно генетски предиспозирани дека ви е тешко да престанете.

Судејќи според научните откритија, проблемите со престанувањето на пушењето не може секогаш едноставно да се објаснат со слабата сила на вољата, туку можеби зависи и од таканаречените гени на задоволство.

Тој ген, службено се нарекува Taq1A има улога во процесуирање на допамин, мозочни хемикалии кои се поврзани со задоволството и чувството на награда, а кој мозокот ги испушта во моменти на пушење. Се верува дека зголемената количина на допамин игра главна улога во развојот на зависноста на никотинот.

Се верува дека зголемената количина на допамин игра главна улога во развојот на зависноста на никотинот.

Откриено е дека во зависност од обликот на Taq1A гените кој ја имаат, различни луѓе, може да им биде полесно или потешко да престанат да пушат – научниците открија дека лицата со типот на тој ген наречен А2/А2 им е полесно да пушат од лицата кои имаат верзија на А1/А1 или А1/А2.

Се открива темелот на резултатите на податоците од 22 истражувања во кои се испитале вкупно 9487 личности.

Ова следи истражување за другите гени ДRD2 во врска со кое е откриено како луѓето во одреденимуации кај тој ген се склони на алкохолизам, користење дрога и други зависнички склоности, како пушењето.

Откритието на овие два гена би можело значително да помогнево развојот на персонализирање на третманите кај трајното ослободување од зависноста.