Home СЕШТО Два пит була нападнаа бик, па со живот ја платија својата грешка