Home СЕШТО Кои автомобили најмногу се расипуваат, а кои најмалку?