Home СЕШТО Оваа земја бара мисица од Македонија и плаќа 5000 долари плус државјанство