Home СЕШТО По осум години, Винко конечно се ослободил од минусот на тековната сметка