Home СЕШТО Ураганите имаат сила еднаква на 10.000 нуклеарни бомби