Деца, половите органи се допираат со јазик, усни забите – КОНТРОВЕРЗНИ лекции кои децата низ земјава ги учат низ школите!

Во образзовниот пакет за основно и срено школо на децата ќе им биде објаснето, „што се конкретно се работи кај оралниот секс“, „што е тоа анален секс“ и „колку долго смее да се мастурбира“.

А некои од одговорите на прашањата глсаат:

Што е тоа анлаен секс?

Да се биде заљубена личност, да се биде сакан и да се води љубов е прекрасна работа. На кој начин ќе се оствари сексуалниот однос, работата е во желбата, потребата и договорот со личноста со која се води љубов. Аналниот секс е еден вид на секусален однос. Немојте да се оптеретувате со „техниката“. Личноста која ја сакате ќе свати што и прилега.

Што конкретно се работи кај оралниот секс?

Да се биде заубена личност, да се биде сакан и да се води љубов е прекрасна работа. На кој начин ќе се оствари сексуалниот однос, е работа на желба, потреба и дговор на лицето кое води љубов. Оралниот секс е еден вид на секс, во кој половиот орган на жените или мажите е стимулиран по орален пат, односно, усните, јазикот и забите.

Во Министерството за образование, наведоа дека станува збор за материјали какви што постојат во европските образовни системи.