(ВИДЕО) ИСЛАМОТ СЕ ШИРИ ВО ЕВРОПА: Религијата најбрзо се шири во текот на историјата!

Историјата покажа дека исламот, како една од петте најголеми светски религии, се шири со најголема брзина, а неговото ширење присутно е и денес, особено во Европа!

Краткиот филм за ширењето на најголемата религија низ вековите и значајните случувања кои се случиле во врска со него, објавен е на порталот “Бизнис инсајдер“, а покажува дека исламот се ширел најбрзо од сите религии кои постојат.

Сепак христијанството во Северна и Јузжна Америка, како и во Европа и Русија и понатаму е најраспостранета вера.