Дали сте убави, ќе ви каже компјутерот

Експертите развија компјутерска програма кој според распоредот на 17 точки на лицето одредува дали вашето лице се вклопува во некои од мерилата за убавина.

На оваа интернет страница можете да поставите своја фотографија и препуштете му на компјутерот да пресмета дали сте убави…