Таа веќе 10 годни секој ден си го прави ова и така се чисти од токсините.