На репертоарот на Ла Тана во четврток, вечер со Бобан Цаневски и Ани.