Вторник вечер во „Читална“ е за бонги и гитари. Забавата почнува во 23 часот.