Студентскиот парламент заедно со студентите од Економскиот Факултет, доцентите и професорите вечер прават забава по повод 68 години на Економскиот Факултет-Скопје. За забавата ќе биде задолжен Панки. Пијалоци по студенсти цени.