На 1 февруари во Македонската филхармонија концерт ќе одржи „Љубојна“. Многу нова музика аранжирана и оркестрирана од Џијан Емин. Концертот на „Љубојна“ почнува во 20 часот.