Денес (25.09. 2018) на Плоштад Македонија, со почеток од 7 часот наутро до вечер, 21 часот, масовно скокање на јаже.