Во читателскиот клуб “Го барам читателот” и во наредните три недели хит се дискусиите за книгата од К.С. Луис „ Поништувањето на човекот“ . За книгата се зборува во “Метаноја” литературно кафе на улицата Максим Горки во центарот на Скопје. За сите читатели, дружбата е од 18 часот.