Вечерва во “Кози бар“ ќе има кароке забава. На кој му се пее, забвата е тука