Понеделничка журка со единствените Црни и Кума. Повелете на многу пиење и убава свирка во „Лонг Плеј“.