И оваа среда на виски по промотивна цена во “Лон плеј“ забва со  Ацо Шпунгла, кој „врти музиче и не забавља“ .