На 18 октомври (чертврток) поетесата Искра Донева ќе потпишува книги во книжарницата „Антолог“. Настанот ќе трае од 17:30 до 20:30 часот.