Вечерва за сите љубители на собарта мзуика забва во Ван Год, со „Деј оф…“.