Четворица македонски диџеи ќе пуштаат музика од Скрилекс во Капан-ан. Журката почнува на почноќ, влезот е 100 денари, односно 150 денари по 1 часот по полноќ.