„ВЕНЕРА ВО КРЗНО“ од Дејвид Ајвс, премкиера на 09.12. (понеделник) во 20 часот во ино Култура. Театар Навигатор Цветко во режија на Ивана Ангеловска. Играат :
Ивана Павлаковиќ и Благој Веселинов.