Home ЗАГОВОР Шест издавачи ја поседуваат целата литература, 9 компании храната, а 85 поединци половина од светското богатство