Аналитичка компанија ја објави листата за најчесто користени лозинки за 2022 година

На листата на најчесто користени лозинки сè уште доминираат оние со бројки, но има и некои други интересни решенија. Аналитичката компанија NordPass објави листа на лозинки што најчесто се користеле во 2022 година, а меѓу топ-200 веќе има препознатливи кодови, кои со години се на врвот.

Лозинките треба да бидат суштинска заштита на корисничките профили и нивните уреди како на интернет така и во секојдневната работа, но корисниците не се многу имагинативни во нивното генерирање и честопати многу лесно се пробиваат.
1. password
2. 123456
3. 123456789
4. guest
5. qwerty
6. 12345678
7. 111111
8,12345
9. col123456
10. 123123

Покрај повторувањето на броевите, популарните термини за лозинка вклучуваат термини, како: Oscars, Tinder, batmen и други.