Home ТОП Слајдер Законот со кој Израел се дефинира како еврејска држава-нација е расистички