(ФОТО) АВАНТУРА –та со Државна лотарија на Македонија продолжува во Прилеп

Методија Батлески ја продолжува  АВАНТУРАТА со Државна лотарија на Македонија во Прилеп. Уште еден добитник  на премијата од инстант лозот АВАНТУРА доаѓа од Прилеп, па така и уште еден автомобил КИА СПОРТАЖ ќе се вози во Прилеп.

Инаку Методија е редовен играч на инстант лотарија. На секоја своја прошетка низ Прилепската Чаршија наминува на своето среќно место КОМПАНИ МЕНАЏЕР, и постојано купува по некој инстант лоз. Така било и овој пат. Откако купил два лоза АВАНТУРА, едниот од нив носел добивка од 60 денари. По неколку дена отишол да го замени добитниот со нов лоз „АВАНТУРА“  и купил плус уште еден лоз. Повторно едниот лоз бил добитен, со три симболи автомобил. Методија не можел да им поверува на очите па побарал во КОМПАНИ МЕНАЏЕР да му ја потврдат добивката. Веднаш потоа својата приказна ја раскажа и во Државна лотарија на Македонија.

Автомобилот вели е негова СРЕЌА, и нема намера да го отуѓува, ќе си го вози тој, а на децата ќе им даде полномошнo.

На сите играчи им порача да бидат упорни во потрагата по својата среќа и добивка.

Инстант лозот АВАНТУРА е пласиран на пазарот во ноември 2016, па откако стана еден од омилените на играчите на игри на среќа, не преостанаа уште многу лозови, а во нив се кријат многу парични добивки и добивки КИА СПОРТАЖ. Побрзајте и пронајдете го добитниот инстант лоз.

 

      

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ЗА ДОБРО !

Scroll to Top