ПРОТОКОЛИТЕ НА СИОНСКИТЕ МУДРЕЦИ – Прогласени за лажни, а се се има остварено

Парламентот ќе прикрива, штити и бира претседатели, но ние ќе му го одземеме правото на предлагање на закони и нивните измени, тоа право ќе го препуштиме на одговорниот претседател кој ќе биде кукла во нашите раце!

Овие застрашувачки документи, под името „Протоколи на сионските мудреци“ се појавија во Русија пред повеќе од 100 години, поточно 1905 година.

Предизвикаа голема реакција. Тие денеска се поакттуелни од кога било претходно, затоа што сето тоа што се наоѓа во овие документи, што е запишано, денеска се остварува.

Сите манипулации со луѓето денеска, се запишани пред минимално сто години од денеска, и тоа е она што овие документи им дава исклучителна важност во денешницата. Во минатото во неколку наврати, се обидувало да се имплицира преку мејнстрим медиумите, дека овие документи се кривотворни, но секој кој денеска ќе прочита нешто во весниците, и ќе се сврти да види околу себе, што се случува, ќе види дека во овие документи ја пишува вистината, која некои луѓе се обидуваат да ја заташкаат.

Протоколите на сионските мудреци, толку се контроверзни, што во добата на комунизмот, поседувањето на овие документи во Русија било казниво дури и со смрт. Џастин Глинка, ќерката на еден руски генерал, дошла во посед на истите, за време на својот престој во Франција. „Протоколите на сионските мудреци“, е извештај на 24 седници кои во 1897 година се одржани во Базел, за време на ционистичкиот конгрес. На тие седници, ционистите, кои се нарекувале Евреи, а тоа не се, заедно со масоните, планирале уништување на Католичката црква и националните држави, и создавање на светска држава под ционистичкото – масонско сопствеништво.

Без оглед на тоа што во нив Евреите се имплицирани како главни носители на оваа завера, се чини дека овие документи се дело на тајно друштво кое се нарекува илуминати, или Братство на Змијата. Поради тоа овој документ често се нарекува и – Илуминати Протоколи.

Еврејскиот народ бил и уште е жртва на нивните манипулации, впрочен како и сите останати народи во светот. Идеологијата, либерализмот и социјализмот, требале да бидат средство за потикнување на христијанските народи и да го намали влијанието на Црквата во општеството. Ако овие субверзивни методи не би успеале, би требало да се организираат саботажи низ добар дел од Европа.

„Протоколите на сионските мудреци“ покажуваат дека ционистите и масоните, намерно и смислено го реметат и уништуваат националното движење во државите, со крајна цел да ги потчинат сите народи и да завладеат со светот. Ние ви ги пренесуваме само некои делови од планот, кои сега е поактуелен од кога било, додека истовремено ви препорачуваме да го прочитате во целост овој документ, во pdf формат, затоа што ширењето на овој документ, претставува свесност, додека свесноста на општеството, е единствениот алат со кој можеме да го срушиме овој монструозен план против Бога и човекот!

Обичните луѓе во документите се гледаат со потсмев, а на повеќе места се претставува како големата слепа маса со која исклучително е лесно да се манипулира, особено во моментот кога на истата ќе и го одземеш фудаментот, односно верата во Бога. Имајте во предвид дека овие зборови се пишувани пред сто години и дека ги напишале ционисти кои сакале да загосподарат со планетата, создавајќи Нов светски поредок!

Погледнете го цртежот со пијаните животни, затруени со вино, а правото на неговото неумерно конзумирање, го стекнале заедно со слободата.

Гојимските народи опиени од алкохолните напитоци, предизвикала да нивната младина отупаве од класичните науки, и прераниот разврат, нешто на што ги поттикнала нашата агентура – домашните учители, лакејите, гувернантите – сите тие од богатите куќи, нивните помошници и останатите. Меѓу останатото ги затупеа и нашите жени – на местата каде толпата се забавува.

Ќе се приклучат и таканаречените „анимар-дами“, нивните драгоцени приврзанички во развратот. Уште одамна ние бевме првите кои од народот извикуваа: „Слобода, еднаквост, братство!“. Зборови кои потоа често се повторувале како несвесен папагал, кој насекаде наседнувал на тој мамец, на темел на оние на кои им се лизгала од раце благосостојбата, реалната слобода на личноста, која дотогаш била заштитена од притисокот на водачот.

Паметната и интелегентна толпа, не можела да свати колку тие зборови во себе се противречни и изговарајќи ги, не гледаат дека во природата нема еднаквост, дека не може да има ни слобода, а дека самата природа е втемелена на нерамноправност на умовите, карактерите и способностите, а истовремено да бидеме подложни на нејзините закони, и не можеле да сватат дека водачот е слепец, а дека тие околу него се само викачи кои се избрани од средината, но во политиката се еднакво слепи како и водачот, затоа што не сваќаат дека обучен човек, кој претходно бил глуп, може да управува, додека неупатен кој претходно и да бил гениј, во политиката ништо нема да разбере.

„Слобода. Еднаквост. Братство“, – се провлекувало во нашите редови, преку нашите агенти, низ целиот регион, и ентузијастички ги носеле нашите зборови. Но, тоа се зборови, преку кои „црвите“ ја цицале благосостојбата, уништувајќи го насекаде мирот, спокојството и солидарноста, рушејќи ги сите темели на државите. Ќе видите дека насекаде тоа придонело да нашата победа: тоа ни овозможи, меѓу останатото, да се приграби најважниот адут во раката – уништување на привилегиите, со други зборови уништување на самата суштина на аристократијата, која била единствена заштита на народот и која земала од нас.

Администратори, кои ние ќе ги избереме од народот, зависно од нивните ропски склоности, нема да бидат лица подготвени за управување, туку многу брзо и лесно ќе станат само играчки во играта, која е во рацете на нашите научници и генијални советници, експерти, кои од детството се одгледувани за управување со работите низ целиот свет.

Како што е веќе познато, тие наши експерти, ги црпеле податоците од нашите политички планови, од искуството, историјата, но и од довербата и следењето на секој поединец низ секој историски момент.

Народите биле подложни на непристрасно историско набљудување, рутински теоретизирани, без критичен суд, на досегашните резултати. Според тоа, кон ова не треба да се врти со главата, и да не се забележикако некои од нив засега се веселат, и живеат од спомените и во надеж за понатамошно преживување и забавување.

Нивната улога нека ја прифатат онакако како што им сугерираат законите на науката. Во тој правец ние ги поттикнуваме преку системот на приопштување и нивното слепо верување во тоа. Интелектуалците на народите ќе бидат горди на своето знаење, на непроверката на неговата логичност, ќе ја спроведат работата на своите научни достигнувања и ќе спознаат кои од нашите агенти, со вешта комбинаторика, ќе целат кон реформи и образување во насока која ни одговара на нас.

Не мислете дека нашите тврдења се напразно забележани, и невтемелени: Обрнете внимание на успехот на дарвинизмот, марксизмот, ничеизмот, теории, кои така згодно ги имаме прифатено, и кои имаат добра улога во развивањето на правецот во умовите на нациите, а за нас тој впечаток е важен.

Во рацете на современите држави, голема е моќта која ги покренува мислите на народите, а тоа е впечатокот. Улогата на впечатокот, се изнесува преку потребните барања, да се пренесат желбите на народите, да се изрази или создаде незадоволството. Во впечатокот се втемелени победата на слободата на говорот. Но, државите не знаеле како да ја користат таа моќ, така да целата таа моќ денеска е во нашите раце. Преку неа влијаеме, криејќи се и понатаму во засолниште, а благодарение на таа моќ, во нашите раце го собравме целото злато, иако понекогаш моравме да го земаме низ протокот на крв и солзи.

Народите се бедно приковани за тешката работа, полошо и од кога биле робови и кметови. Од тоа вака, или онака успеале да се ослободат, со нив се пресметале, но од сегашните невољи не може да се одбраниш. Успеавме во системот да внесеме такво уредување и права за водачот, кои се само фиктивни.

Сите тие таканаречени „права на народот“ можат да постојат само како идеја, а во реалноста се неостварливи.

Тежок пролетаријат, стуткан како лак над својата тешка работа, пригмечен со својата судбина, има и нешто од тоа кога некои брбливци, го објавија правото на збор, а на новинарите им се даде право да пишуваат секакви глупости во споредба со сериозните работи, кога реалниот пролетаријат од тоа нема никаква корист, оснвен оние мрвици кои ние ги седнуваме на стол, како некаква надокнада за нивните гласачки ливчиња во корист на нашите доверливи агенти.

Републиканските права за сиромашните, се само горчлива иронија, затоа што итната потреба, не допушта да им се служи на нив, а со тоа им се одзема можноста за постојана сигурна заработувачка, и постојана зависнот од штрајк.

Самиот народ, додуша под наше водство, ја уништи аристократијата која била негова природна заштита и хранителка, а се работи за личните користи на поединци, што е недоволно од целата општонародна благососотјба. Но, сега со уништувањето на аристократијата, тој падна под јаремот на лихварите обогатени со пробителите и измамниците, кои се наслонија на работниците во морето на немилосрдијата.

Ние ќе се појавиме како спасители на работниците од тој арамилак, кога ќе им кажеме да се приклучат во нашите редови во војската, социјалисти, анархисти, комунисти, кои секогаш ќе даваат поддршка поради братството, општата човечка солидарност на нашето социјално масонство. Аристократија, која се прави во корист на работничките маки, која настојува да работниците бидат сити, здрави и силни.

Па и слободата може да биде ненаштетлива и да опстане во секојдневниот државен живот, без последица за богатите народи ако таа се темели на начелите на верата во Бога, на братството во човештвото, без помисла за еднаквост која противречи на самите природни закони кои создадоа подреденост.

Кај таквата вера, народот би бил под старателство на парохија, и ќе се движат под раката на својот духовен пастир, покорувајќи се на Божјиот распоред на Земјата. Ете, зошто ќе мораме да ја поткопаме верата и размислувањето кај многумина и да го исчупаме начелото на Божество и дух и сето тоа да го замениме со аритметички пресметки и материјални потреби.

Масонските начела.

Во примената на нашите начела обрнете внимание на карактерот на нацијата и во кое опкружување се наоѓате и работите. Нивната општа подеднаква примена не може да се спроведе и ќе биде успешна уште пред да ние го реедуцираме народот. Но, чекорејќи внимателно при нивната примена, ќе видите дека нема да минат ни десет години откако и најтврдокорните карактери не се променат, а ние новиот наорд ќе се приклучиме на веќе покорените.

Зборовите либерални, ќе бидат наши масонски пароли: „Слобода, еднаквост, братство“, тоа ќе се случи кога ќе ја завземеме царската престолнина со идејата:
„право на слобода, долг на еднаквост и идеал на братство“, повторно ќе го дадеме тоа во јавноста и ќе ги фатиме јарците за роговите… Де факто, ние веќе ќе ја избришеме секоја друга управа освен нашата, иако де јуре, доста ни е од такви. Денес, ако некоја држава вложи нешто против нас тоа е само поради формата и поради нашето сценарио и распоред.

Во реалноста за нас нема повеќе препреки. Нашата Надвлада се наоѓа во крајните идеални завети, кои обично ги нарекуваме енергчно, или со посилни зборови – диктатура.

Јас можам, со чиста совест да речам, дека во сегашниот момент ние законодацвите, ние ги водиме расправите и судиме, казнуваме и даваме помилувања, ние како заповедници од нашите единки на предводничкиот коњ.

Ние управуваме со силна воља, затоа што на нас, сега, во рацете ни се остатоците од некогашните моќни партии, на кои бевме покорени. Во нашите раце е и незаузданата амбиција, топла страст и алчност, безмилосна одмазда и маѓепсана омраза.

Ние го спроведуваме теророт кој сите ги зафати. Во нашите служби се луѓе со сите размислувања, доктрини, обновители на монархии, демагози, социјалисти, комунисти и утописти од сите видови. Сите ги впрегнавме на работа: Секој од нив на свој начин ги нагризува последните остатоци од властите и настојува да го сруши досегашниот поредок.

Оваа активност ги измачи сите држави и тие помагаат за мирот и се подготвени за него да се жртвуваат: Но ние нема да им дадеме мир, се додека не ја признаат нашата Меѓународна Надвлада отворено и покорно.

На тој начин, ќе го скршиме значењето на зборот гомијско семејство и неговата моќ, откако ќе ги навикнеме на свест за самобитноста, ќе ги исклучиме одавањето на индивидувалните умови, кои се светост, кои ние ги управуваме и на кои не им се дало прилика да се истакнат, дури и да се изјаснат, затоа што водачот навикнал да не слуша нас кои плаќаме за потчинетоста и послушноста. На тој начин ќе изградиме таква слепа моќ која никако нема да може да се тргне без водство на нашите агенти, кои ние ги поставивме како нивни водачи. Во тоа беше темелот на мината, која им ја подметнавме на народите или поточно на гомијските народи.

Во блиска иднина ќе изградиме одговорност за претседателот. Тогаш повеќе нема да мораме да се двоумиме за она за што ќе одговара таа безлична креатура. Што се однесува до нас, при изборот ќе се создаде конфузија, бидејќи нема да биде лесно да се најде погоден претседател, а конфузијата ќе биде до тој степен, што конечно ќе се дезорганизира земјата…

За да нашиот план биде спроведен и се добие посакуваниот резултат, ќе наместиме избор на такви кандидати, во чие минато има неоткриени црни дамки, па поради тоа ќе бидат верни извршители на нашите нардби, се од став за да не се открие она што е својствено за секој човек кој ќе досегне до власт, да при тежнеењето да ги одржи своите привилегии, приоритет и углед, се што е поврзано за титулата претседател.

Парламентот ќе прикрива, штити и бира претседатели, но ние ќе му го одземеме правото на предлагање на закони и нивно иземување, тоа право ќе го препуштиме на одговорниот претседател кој е кукла во нашите раце. Тогаш власта на претседателот ќе стане мета на сите можни напади, а ние ќе му ја даваме заштитата и правото на обраќање на народите и барање поддршка за неговите одлуки, без неговите претставници – обраќање на она мнозинство од водачот. (Ова се само мал дел од нивните планови), а останатото? Ма само свртете се околу себе!

Scroll to Top