Што всушност значат броевите на дното на амбалажите?

Последниве години во медиумите и на социјалните мрежи сретнувавме различни информации за тоа што значат броевите на дното од пакувањето на млекото. Пласираните информации, првенствено …

Што всушност значат броевите на дното на амбалажите? Прочитај повеќе »