Споредба на изумрени животни, со оние кои постојат денеска