Шест издавачи ја поседуваат целата литература, 9 компании храната, а 85 поединци половина од светското богатство

Ве уверуваат дека капитализмот е супер, дека демократијата е потребна за да се штити пазарот, за да се засилува конкуренцијата, дека таквиот систем е добар …

Шест издавачи ја поседуваат целата литература, 9 компании храната, а 85 поединци половина од светското богатство Прочитај повеќе »