Беше еднаш во Југославија – Дали Југословените живееле полошо од граѓаните во Западна Европа?

Во соработка со „Yugopapirom“, се одлучивме да провериме каков бил стандардот на Југословените во споредба со стандардот на жителите во Западна Европа. Јануари 1974: Порастот …

Беше еднаш во Југославија – Дали Југословените живееле полошо од граѓаните во Западна Европа? Прочитај повеќе »