Home ЗАГОВОР 162 милијардери се еднакво богати како поволина од човештвтото