Home ЗАГОВОР Островот Котлин каде е создадена вакцина против чума и кој бил од стратешка важност за СССР