Иновации коишто го променија светот

Светот постојано е во прогрес, иновациите се нашата иднина, а овие работи навистина го променија светот:

1. Електрични светилки

2. Медицински дронови – Се користат за носење медицинска помош на пациенти коишто се во тешко достапни предели.

3. Соларни слушни помагала

 

Scroll to Top