Home ТОП Слајдер Во камп за бегалци Дуа Липа се соживеа со минатото на своите родители