Home Ќ'УМРАМ Место во Ватикан, завршил во западна Германија, пензионер слепо се водел од навигацијата