Home Ќ'УМРАМ Оглас што го подели Балканот, некои го осудија, некои го поддржаа