Home ТOП Подигнал шатор во дворот, оти не можел веќе да издржи со сопругата во карантин