(ВИДЕО) Доброволно се согласија да ги поврзат на симулатор за породилни болки

Многу жени тврдат дека најлошите болки кои во своите животи ги доживуваат, не би можеле да ги поднесат мажите. Тие често велат дека жените претеруваат, па овие двајца одлучија да се поврзат на симулатор на пораѓање и да видат колку има вистина во тоа.

Погледнете како реагираа.

Mnoge žene tvrde da su to najgori bolovi koje u svojim životima dožive i da ih ni muškarci ne bi lako podnijeli. Muškarci na to često kažu da žene pretjeruju pa su ova dvojica odlučila spojiti se na simulator porođaja i vidjeti koliko ima istine u tome. Pogledajte kako su reagirali. 🙂

Scroll to Top