Home ТВ Јаневска: Подобро се заработува од политички кампањи