Кинеската вселенска станица ќе стане дом за повеќе вселенски летала

Иновацијата и пробивот се клучни зборови во изградбата на кинеската вселенска станица. Откако доживеа 12 различни конфигурации, кинеската вселенска станица го заврши составувањето и изградбата во конфигурација „Т“.

Досега беа реализирани 53 конфигурации. Во иднина, повеќе вселенски летала ќе можат да се вкотват на станицата, со што кинеската вселенска станица ќе стане вселенски дом.