Мажите побргу пишуваат имејлови од жените, покажа инстражувањето на „Јаху лабс“

Истражувањето на „Јаху лабс“ и Универзитетот Корнел покажува дека двете главни карактеристики на повеќето испраќачи на мејлови се брзината и краткоста.

Тоа е најсеопфатната студија од ваков вид во историјата. Анализирана е направена како собир на два милиони испраќачи кои размениле 16 милијарди мејлови во текот на неколку месеци. Речиси 90% од испитаниците одговараат на мејлови во текот на денот, додека на половина не им е потребен ниту еден час. Одговорот обично содржи до пет збора, а не надминува 43 знаци.

Очекувано, помладите се поефикасни кога станува збор за овој тип на комуникација. Во просек, тинејџерите одговараат на мејлови по 13 минути, додека на возрасните од 51 година потребни им се 47 минути. А тие ќе испратат посуштински и пообемен меил.

Кога станува збор за половите, мажите се нешто побрзи, но и понеобемни во пишување мејлови од жените. Ако сакате некој брзо да ви одговори, испратете му меил во работните денови до 17 часот. Не е чудно што луѓето најбрзо реагираат од мобилни телефони, потоа од таблети и на крајот од домашните компјутери.

Според научниците, врз основа на овие податоци, можно е да се создаде алгоритам кој ќе предвиди кога некој ќе ви одговори, што е многу важно во деловната комуникација.