„CERN“ доби нов забрзувач на протоните кој уште повеќе ќе ни го доближи КРАЈОТ НА СВЕТОТ!

Овие луѓе од ЦЕРН, а и владите кои ги плаќаат, си играат со силата на животот, со силите кои создаваат и уништуваат.

Тие не се свесни во што се вплеткуваат. Овие луѓе ги држат нашите животи и нашата судбина во нивни раце. Научниците од Европската организација за нуклеарно истражување (CERN), денеска го претставија новиот акцелератор честичка, што е клучен чекор во собирањето на поголеми количини податоци, кои треба да ја објаснат мистеријата на вселената.

Научниците објавија дека е завршен „Linac4“, речиси 90 метри долгата подземна машина, која била градена во изминатите 10 години, и која ќе ги испали протонските зраци во многу експерименти.

„Linac 4“ е најголемиот акцелатор кој „CERN“го разви од движењето на Големиот хадронски судар во 2008 година.

Големиот судар на честички пред девет години, помогна во потврдувањето на постоењето на Хигсовогиот бозон.

Генералната директорка на „CERN“ Фабиола Гианоти, изјави дека новиот акцелатор е прв од клучните елементи во повеќегодишната програма да го истражи „потенцијалниот експеримент во судар за откривање на нови работи во физиката и детални мерења на карактеристиките на „Хигсовите честички“.

„Linac4“ е линиски забрзувач на протоните кој во следните 5-7 години „продуктивност“ при сударот (ќе забрза) и ќе се зголеми за дури десет пати.

Во суштина, протоните ќе минат низ цела каскада акцелератори, пред да влезат во самиот судар.

Првиот фаза е „Linac 2“ кој профункционира пред 40 години, а има енергија на протони 50 MeV. „Linac4“ е направен за да му биде замена.

Во него доаѓа до вбризгување на таканаречени интезивни “пакети” на негативни водородни јони, со енергија од 160 MeV и ја удвојува можноста за судар при ваквата брзина, додека ги собира експерименталните податоци.

„Linac4“ е така наречен, затоа што има четири дела (каскаде) со забрзување од различни типови (вбризгување на структурата) подесени за разни распони на енергијата.

Целата структура е сложена, затоа што се чини дека има седум вбризгувачки модули, од кои секоја содржи по три вбризгувачи на високофреквентна резонатора, со по две „прелазни цевки“.

Големиот хадронски судар беше сопрен во 2013 година, поради модернизацијата, а повторно е започнат во април 2015 година.

Од тогаш може да се осигура енергијата од сударот на протонските зраци до 13ТеV.

Тоа – како што се надеваат научниците ќе „послужи“ – овозможи проучување на темната материја, антиматерија и кварк-плазмата.

 

Scroll to Top