NWO Илимунати програмата, целосно разоткриена – 25 цели кои ќе ја уништат планетата

1. Луѓето мораат да бидат повеќе наклонети кон злото, отколку кон доброто.

2. Проповедање на либерализам

3. Употреба на Идеалите на слободата за да се потикнат меѓукласни војни

4. Употреба на сите достапни средства за постигнување на нивните цели кои се далеку оправдани.

5. Верување во нивното право на употреба на сила.

6. Изворот на нивната сила мора да остане невидлив до моментот кога ќе стекнат толкава сила што ниту една група нема да може да ги поткопа.

7. Заговарање на психологија на толпата, на тој начин што ќе ја присвојат контролата над масите.

8. Промоција на употреба на алкохол, дрога и морална корупција, и сите облици на порок, за да систематски се оштетат младите во една нација.

9. Цврсто да се врзат за приватното сопствеништво на секој граѓанин, со помош на сите достапни средства.

10. Употреба на слоганот како што е праведност, слобода и братство на масите како облик на психолошко војување.

11. Војната мора да биде насочена така да двете страни се ставени во длабочински долг и беда, додека мирот  е дизајниран така да ниту една страна не може да ги задржи правата на територијата. (патриотската војна 1990)

12. Членови на масонската организација мораат да го употребат своето богатство за да ги земат кандидатите кои се одбрани од јавните установи, кои ќе бидат покорни на нивните барања, и кој ќе бидат пиуни во играта на човекот во сенка. Советниците треба да бидат одгледувани и тренирани од самото детство, да владејат со аферите во целиот свет. (Обама)

13. Контролата на медиумите, од каде излегуваат голем број на информации, кои јавноста ги прима.

14. Агенти и провокатори, ќе дојдат напред по создавањето на трауматична ситуација, и ќе настапат како спасители на масата, а всушност нивните интереси се спротивни, намалување на популацијата.

15. Создавање на индустриска депресија и финансиска паника, невработеност, глад, недостиг на храна – употреба на овие настани би ја контролирала масата, и да се збришат оние кои им стојат на патот.

16. Инфилтрација на Слободното Ѕидарство за да се прикријат следните цели.

17. Разјансување на вредноста на систематската измама, употреба на големи, звучни слогани и фрази, заговарање на големогрижни звучни ветувања кон масите народ, дури и оние кои не можат да ги одржат.

18. Уметноста, уличните борби е неопходна за да популацијата ја доведе до подложност.

19. Употреба на агентите како провокатори и советници од зад сцената, а по војната, употребата на говорот на тајната дипломатија за да се направи контрола.

20. Да се основа голем монопол кој ќе го контролира светската влада.

21. Да се постават високи даноци и нечесна конкуренција за да се постигне економски раст, да се контролираат ресурсите, организирана вознемиреност меѓу работниците, и со тоа да се уништи конкуренцијата.

22. Формирање на вооружени полициски сили и војска кои и понатаму ќе ги штитат интересите на Илуминатите.

23. Членовите и водачите на светслите влади ќе бидат избрани и именувани од страна на Илуминатите.

24. Инфилтрацијата во различните социјлани класи, од страна на било која влада, со цел учење на младите луѓе, за теории и принципи кои се познати како погрешни. (американски образовен систем)

 

Scroll to Top