(ВИДЕО) ДОАЃА КАТАКЛИЗМА – Огромен соларен блесок со разорна моќ и молскавична брзина доаѓа кон Земјата

Сериозна катаклизма ја очекува Земјата по ерупцијата на 26 јули…

Короналната експлозија буквално ќе ја удри Земјата, а светлината на најголемата ѕвезда – Сонцето, во моментот на оваа астрономска појава ќе се зголеми за неколку проценти.

Сериозната катаклизма се очекува по ерупцијата на 26 јули. Според податоците на астрономот на НАСА, причина за можната ерупција на вулканите и земјотресите ќе биде оваа силна коронална експлозија.

Аналзиирајќи ги податоците на НАСА сателитот, научниците наведоа дека последиците од емисијата би можеле да направат проблеми во преносот на струјата и врските. Се очекуваат напонски скокови и преголемо загревање или експлозија на трансформаторите.

Природните последици на соланирте бакли се геомагнетната бура.

Моментот кога баклата ќе напушти Сонцето ќе се забелажат голем агол и спектрометриски коронограф (LASCO), инструментален дел од заедничката мисија на НАСА и Европската вселенска агенција која го прочува нашето Сонце.

Коронографот на телескопот е дизајниран за да ја блокира заслепувачката светлост на Сонцето за да ја проучува неговата емисија.

Scroll to Top