Ја снимал својата девојка додека спие – После ваков стрес косата и побелела

Без разлика дали верувате во духови или не, самата помисла на нив доаѓа до одредена доза на страв. Нема никакво објаснување за овој наш страни секогаш се заоснова на работи кои не може да ги објасниме.

Едно момче одлучило да ги реализира сите стравови во врска со духовите и да ја преплаши својата девојка, која спиела.

На ѕидот поставил невидлив екран и на него претставил слики од холиграфски дух.

Погледнете какоо ја пеплаши девојката: