Утре точно во 19:46 погледнете во небото, но пред тоа направете го ова и ќе ви се исполни желба

Во понеделник, на седми август во вечерните часови од Македонија делумно ќе биде видливо затемнување на месечината.

Имено Месечината ќе излезе затемнета во 19:46. Народот верува дека за време на полна Месечина не е погодно за започнување а работа, бидејќи помага при размножување на штетници.

Ако се сечат дрва на полна Месечина, се размножуваат жарчињата и ги уништуваат дрвата, ако се заколе стока месото брзо ќе се расипеи ќе добие црви, а ако се испере или обели ткаенина, набрзо ќе се искине.

Директното гледање во затемнување на Сонце или Месечина може да предизвика несреќа. Исто така, пред да погледнете во месечината, треба да замислите желба и таа ќе ви се исполни.