Почнавте да заборавате? Науката има решение за тоа!

By

Когнитивните проблеми се јавуваат кога поединецот има проблеми со обработка на податоците.

Когнитивните функции се основните предуслови за интелигенција кои ги овозможуваат менталните процеси, ги интернализираат информациите и го саморегулираат телото за да го олеснат учењето и потенцијалот за учење, имајќи предвид дека тие истотака го олеснуваат јазикот, социјализацијата и сл. Карактаристиките на мозокот вклучуваат пластичност, што овозможува да се моделираат структурите и функциите на нервниот систем во текот на животот и им се овозможува на луѓето да стекнат знаење подолго време.

Симптоми што укажуваат на когнитивни проблеми:

  • Потешкотии при концентрација, фокус или посветување внимание;
  • Ментална конфузија или дезориентација;
  • Потешкотии за ориентација;
  • Губење на помнењето или заборавеност со одредени работи, особено имиња, датуми и телефонски броеви;
  • Потешкотии во врска со расудување или резонирање;
  • Недостиг од аритмички, организациски и јазични вештини;
  • Проблеми со извршување на повеќе задачи.

Науката докажа дека когнитивните проблеми се намалуваат со флавоноиди. Флавоноидите го одржуваат нервниот метаболизам, ја инибираат функцијата на тромбоцитите и ги намалуваат нивоата на липиди.

Флавоноидите придонесуваат за хомостазата на функцијата на мозокот и на нервотрансмисијата, подобрувајќи го процесот на учење кај возрасни лица со когнитивни оштетувања.

Ќе ви се допадне