Далматинец сè уште го отплаќа долгот од свадбата пред 17 години

Младоженец од Далмација направил свадба пред 17 години и сеуште го исплаќа долгот за веселбата.

Бидејќи вечерата во износ од речиси 6 илјади евра никогаш не била платена, младоженецот завршил на суд, каде што сè резултирало со правосилна одлука во 2006 година. А бидејќи извршителот ниту бил вработен ниту имал недвижен имот на кој би се вршело извршувањето, решение за извршување на движен имот е донесено во 2009 година. Младоженецот го признал долгот и го враќа во помали износи.

Во меѓувреме, тој заминал во странство каде што работи денес и ветил дека ќе го исплати долгот за вечерата пред речиси 18 години.